Знаме на училище или организация

Правим пълна изработка на двустранно бродирано знаме с ресни и прикрепено към дървен прът с дължина 260 см.
Цена: 600,00 лв
Размер на знамето

Размер на дървения прът

Описание

Размер на знамето 130 cm/ 90 cm.

Цената на знамето е базова и зависи от включените бродирани елементи по него. Свържете се с нас, за да обсъдим Вашия модел на знаме.

Изработили сме знамена и емблеми за:

СОУ "Максим Горки" гр. Стара Загора

СОУ "Иван Вазов" гр. Стара Загора

ПГ "Дм. Менделеев" гр. Стара Загора

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм гр. Казанлък

СОУ "Никола Вапцаров" гр. Айтос

СОУ "П.К. Яворов" гр. Чирпан

Гимназия с преподаване на чужди езици "Иван Вазов" гр. Смолян

СОУ "Христо Ботев" гр. Девин

ОУ "Васил Априлов" гр. Варна

ОУ "Светлина" с. Тополица

Допълнителна информация