Готови за залепване или зашиване върху облекла, шапки или трикотаж (пуловери, плетени шапки, шалове)

Допълнителна информация